Türkiye?nin Lanetlisi Bir Muhalif Fikret Başkaya ile Sohbetler

Etik, bir insanın potansiyel olarak yapabileceği şeyden sakınmasıdır, insan ilişkilerinin zenginleşmesidir. Gerçekten sosyalist bir toplumun insanı dur durak bilmeden daha fazla mala mu?lke sahip olmak için didinip durmaz. Zaten o yol da kapanmış olmalıdır. Zira daha çok malın daha çok insanlık, daha çok mutluluk olmadığını bilir.” Entelektu?el ve muhalif olmak… Bu ayrım genellikle doğal bir biçimde kabul göru?r. Ancak ayrım ortadan kaldırıldığında, yani bir entelektu?el muhalif Fikret Başkaya’dan söz ettiğimizde, onu nasıl tanımlamak gerekir? “Tu?rkiye’nin Lanetlisi”… Tu?rkiye’nin Lanetlisi: Bir Muhalif, Mete Kaan Kaynar’ın resmî ideolojiyle didişen, Kemalizmle hesaplaşan, Ku?rt meselesine devlet gibi değil, eleştirel-tarihsel bir perspektiften bakan, kalkınmayı ve devrim sorununu etik bir dönu?şu?mle ve ekolojik bir duyarlılıkla ele alan Fikret Başkaya’yla nehir söyleşisinden oluşuyor. “Entelektu?el muhalif yaşamın” bir portresini, Tu?rkiye tarihinde iz bırakan olaylarla birlikte sunarken ve yeni bir paradigmanın imkânlarını du?şu?ndu?ru?rken entelektu?elin tarihe ve topluma karşı sorumluluğunu hatırlatıyor, du?şu?nme ve bilmeye cesarete çağırıyor. Stratejik uzmanlığa değil, du?şu?nme sevgisine hu?rmet ederek…

 

Yayýnevi : İletişim Yayınevi

ISBN : 9789750530227

Sayfa sayýsý : 490

 

 

Diðer Kitaplar